Để lấy lại mật khẩu hãy nhập mã số sinh viên hoặc email rồi nhấn tìm kiếm. Một thư điện sẽ được gửi đến bạn, cùng với những hướng dẫn về cách lập lại mật khẩu mới.
Cách 1
Cách 2